Your Cart

WhatsApp ons: +31 (06) 84378687

Gratis verzending op alle bestellingen boven €2000.00

Retourneren

Kan ik producten terug sturen?

Heeft u verkeerde producten besteld of bent u niet tevreden? Dan kunt u uw bestelde producten binnen 14 dagen terug sturen. U betaalt in dit geval alleen de kosten voor de retourzending.

U kunt uw producten alleen terug sturen als onderstaande punten kloppen:
– De retourzending is voorzien van een retourformulier;
– U stuurt de artikelen in een zo oorspronkelijk mogelijke staat en onbeschadigd retour;
– De artikelen dienen goed beschermd verzonden te worden daar deze zeer breekbaar zijn.

Voor het aanmelden van uw retourzending, neemt u contact op met onze klantenservice. Wij helpen u graag verder!

Wat moet ik doen als ik producten heb ontvangen die defect/kapot zijn?

Wanneer u één of meerdere artikelen defect heeft ontvangen, verzoeken wij u contact op te nemen met onze klantenservice. 
Wanneer een artikel kapot geleverd is, verzoeken wij u een foto van de verzendschade mee te sturen. Vanzelfsprekend komen de eventuele retour- en verzendkosten voor onze rekening!

Wat is jullie retouradres?

Dit is afhankelijk van de reden van uw retournering. WIj verzoeken u altijd contact op te nemen met onze klantenservice. Zij kunnen helpen met uw retourzending.

Ik wil gebruik maken van het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Alleen complete producten in nieuwstaat, ongeopend in de originele verpakking worden geaccepteerd. Producten die incompleet, beschadigd of bevuild door de gebruiker worden geretourneerd, zullen niet geaccepteerd worden. Houd er bij het terugzenden van producten ook rekening mee dat de productverpakking niet mag beschadigd zijn. Stop deze dus in een extra verzenddoos, zodat de productdoos niet beschadigd raakt. Producten die op maat of op bestelling zijn gekocht, komen niet in aanmerking voor retour. 

Van zodra wij het pakket hebben ontvangen en gecontroleerd, zal je het aankoopbedrag teruggestort krijgen. Dit gebeurt uiteraard zo snel mogelijk. Bovengenoemde procedure is niet van toepassing op zakelijke klanten.

Garantie

Hoeveel garantie heb ik op mijn product?

Je krijgt op alle producten minimaal 2 jaar garantie op fabricagefouten. Je product zou namelijk bij normaal gebruik de eerste 2 jaar niet stuk mogen gaan. Gebeurt dit toch, neem dan zeker contact op met onze klantendienst.

Gevolgen van de herroeping 

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddels als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.